El Col·legi denuncia!

Prou d’intrusisme!

Amb més de 242 anys d’ensenyament del disseny a Catalunya –des de 1775–, i encara més d’activitat dins de les diverses indústries, és intolerable que encara no es comprengui que el disseny gràfic és una activitat vinculada a persones amb experiència i estudis que s’hi dediquen de manera professional i que compleixen amb les seves obligacions i exigeixen els drets que els emparen.

És intolerable també el menyspreu de l’activitat i la potenciació de l’intrusisme professional que constatem en molts concursos i en tot tipus de convocatòries dirigides a contractar serveis o productes dissenyats.

Davant d’aquesta habitual realitat de les administracions i de les empreses només hi ha una resposta que és la del rebuig i la consegüent denúncia que compartim de forma general en l’entorn professional.

El Col·legi, d’acord amb l’article 2 de la Llei 3/1991, de 10 de gener , sobre competència deslleial, persegueix davant els tribunals competents els actes de competència deslleial. Igualment, i d’acord amb la Llei 15/2007, de 3 de juliol, denuncia davant el Tribunal de Defensa de la Competència qualsevol conducta prohibida en relació amb temes que puguin afectar la professió o algun col·legiat.

Notícies  El Col·legi denuncia