Assegurança RCP

Assegurança de responsabilitat civil professional
Estar assegurat és obligat per llei.
Ja ho estàs?

La llei 7/2006, de 31 de maig, sobre l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals estipula que “els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de la seva professió”.

És important no oblidar que en cas d’una demanda sobre la nostra pràctica professional responem davant la llei amb el nostre patrimoni (casa, estalvis, nòmina, cotxe, propietats, etc.).

 

Què cobreix l’assegurança del Col·legi?

El Col·legi té contractada una pòlissa que cobreix el pagament de les indemnitzacions fins a 250.000 € en què pugui resultar responsable civil el dissenyador gràfic col·legiat en l’exercici de l’activitat professional.

 

Quant costa aquesta assegurança de responsabilitat civil professional?

Si estàs col·legiat no et costa res. El cost està inclòs en la quota col·legial i l’assumeix directament el Col·legi.

 

Com a assalariat en una empresa que ja té una assegurança, em pot interessar?

Indiscutiblement, sí. Les empreses tenen les seves assegurances, que et poden donar cobertura. Però es donen circumstàncies en què hi ha un buit legal. Per exemple, si marxes de l’empresa i et donen de baixa de l’assegurança, si l’empresa tanca, si treballes fora d’hores de feina pel teu compte, etc.

 

Quins avantatges té la pòlissa del Col·legi?

1. Et facilita una assegurança a la mida de la teva professió: El primer amb què es troba un professional per compte propi és amb la dificultat de trobar companyies assegurades que operen en el ram del disseny gràfic.
2. El preu: La prima mínima que generalment exigeix una asseguradora és d’uns 850 €. Si ets dissenyador col·legiat la paga el Col·legi.

 

Com fer la reclamació

Per poder fer qualsevol tipus de reclamació, s’ha de fonamentar i és imprescindible presentar:
  • Contracte de prestació de serveis o full d’encàrrec
  • Document de reclamació formulada contra el dissenyador
  • Justificant del perjudici causat (si l’ha enviat el perjudicat).
Si existeix la intervenció de tercers per encàrrec vostre (impremptes, etc.), totes les indicacions cursades per vosaltres així com la factura facilitada per aquest. Pressupost necessari per revertir la situació.
Qualsevol altre document relacionat amb el treball mal executat

Col·legia’t