Carta oberta als i a les docents

A causa de la crisi generada per la Covid-19, el sector educatiu està demostrant la seva vàlua adaptant-se i transformant-se de forma gairebé immediata a les circumstàncies tan canviants i de marcada incertesa que ens estan tocant viure. Són el motor que està garantint un dret fonamental com és l’educació. 

Des del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya ens sumem a la iniciativa de reconeixement que s’ha llançat des de la Intercol·legial i donem suport a tots aquells col·legiats i professionals de l’àmbit educatiu en general que estan ajudant al fet que cap alumne es quedi enrere i que es garanteixi aquest dret fonamental.

Veure la carta oberta als i a les docents, generada des de la Comissió d’Ensenyament de la Intercol·legial

Data: 03/11/2020
Categoríes: