DISSENY RESPONSABLE O NEGLIGENT?

4a JORNADA DE DISSENY PER A TOTHOM – PREVIEW

LES NORMATIVES D’ACCESSIBILITAT DIGITAL PER A LES EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES AVUI, UNA VERITABLE NECESSITAT I UNA GRAN OPORTUNITAT.

DISSENYADORS, COMUNICADORS, PRODUCTORS, EMPRESARIS, ORGANITZADORS:

És imperiós conèixer l’actual normativa sobre accessibilitat digital per a evitar la discriminació en l’accés a la informació i en la interacció de les persones amb les plataformes digitals de les entitats públiques i privades, garantint l’autonomia funcional en igualtat de condicions.

Estem assessorant els nostres clients/comitents en relació amb les normatives vigents que impliquen les Produccions i dissenys que els generem? Som professionals responsables? Estem informats i formats en relació amb l’accessibilitat digital?

L’accessibilitat digital es presenta com el nou objectiu d’empreses i institucions públiques i privades socialment responsables. Procurar la inclusió de totes les persones beneficia a la societat, a les mateixes entitats i als dissenyadors que vehiculen a través de les seves produccions en atendre la diversitat de preferències i necessitats.

Compartirem aquesta perspectiva amb les intervencions del DR. EDUARDO LÓPEZ ROMÁN “Condicionantes legales para la producción de recursos digitales. No puedes desconocer los marcos regulatorios para diseñar” que ens esmentarà el marc legislatiu vigent que implica la inclusió avui; l’arquitecte DR. RAFAEL REYES TORRES “Accesibilitat digital: el cas Transports Metropolitans de Barcelona – TMB” ens referirà el cas de Transports Metropolitans de Barcelona i les accions que duen a terme, la destacada i referida autora DRA. MARÍA LEDESMA “Acceso denegado. Dimensiones del problema” aportarà la seva aguda mirada sobre les condicions socials, econòmiques, polítiques en les quals es dona l’accessibilitat digital i aquest concepte en l’agenda del dissenyador; i la DRA. CRIS LADAGA “Proceso de diseño hoy: la variable accesibilidad digital” plantejarà les variables del procés de disseny avui. + Programa PDF

Preinscripció per a rebre certificat d’assistència a la conferència: https://forms.gle/R8bpWiMd5dPtzMNd8

Data: dimecres 15 de setembre a les 18 h
Durada de la sessió: 45 – 60 minuts.

Transmissió directa per YouTube


Activitat GRATUÏTA

Col·laboren:
EARED (E-Accessibilitat en recursos educatius) – Universitat de Barcelona
AEVA – Associació Científica per a l’Avaluació i Mesurament dels Valors Humans

Dirigit a: dissenyadors gràfics, comunicadors, productors i públic interessat.

Data: 10/09/2021
Categoríes: