Inauguració i cloenda de la Jornada (matí) dels Premis gaudeamusPROJECTA

La inauguració la Jornada de presentació dels vint-i-quatre projectes seleccionats a la segona edició dels Premis gaudeamusPROJECTA, celebrada el 28 de març, a GRADA&CongrésGràfic, dins Graphispag’19, ha comptat amb la intervenció del tinent d’alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, l’il·lustríssim senyor Cristian Alcazar.

El tinent d’alcalde ha volgut lloar la feina del Col·legi en organitzar i convocar uns premis a nivell estatal que estan desenvolupats i enfocats al disseny gràfic, la disciplina de la comunicació visual, en qualsevol dels seus àmbits, àrees, especialitats, perspectives i enfocaments, sempre dirigits a la millora de la qualitat de vida i a l’interès comú.,
Veure el vídeo de la inauguració de la jornada nostre canal de Vimeo

Cristian Alcazar també ha deixat palès l’interès de l’Ajuntament de L’Hospitalet en establir un vincle més estret amb el Col·legi, com a pas lògic i necessari per potenciar la projecció transversal i global de la ciutat i totes les seves capacitats.

El tinent d’alcalde ha volgut lloar la feina del Col·legi en organitzar i convocar uns premis a nivell estatal que estan desenvolupats i enfocats al disseny gràfic, la disciplina de la comunicació visual

A la cloenda de la Jornada de presentació dels projectes seleccionats hi ha intervingut el Sr. Santiago Orós, cap del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya. Les seves paraules han fet referència als drets d’autor i a la importància de registrar les obres de creació de disseny. El Sr. Orós va elogiar el Registre del Col·legi. “Ésser originals i salvaguardar el propi és el normal i habitual en tota societat desenvolupada”.

Sr. Santiago Orós

Sr. Santiago Orós

Coneixes el Registre especial de creacions d’obres de disseny?

Ésser originals i salvaguardar el propi és el normal i habitual en tota societat desenvolupada Santiago Orós, cap del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya

Veure el vídeo de la intervenció de Santiago Orós al nostre canal de Vimeo