Nova acció formativa per a la Diputació

Nueva acción formativa para la Diputación
 
El Col·legi, com a consultor participant en el Recull d’activitats de suport al teixit empresarial, ha impartit un curs de formació interna , de 20 hores, sobre l’elaboració de materials de difusió amb programes ofimàtics, adreçat al personal propi de la Diputació de Barcelona. Ha tingut lloc al recinte de l’Escola Industrial.

El contingut d’aquesta formació té com a objectiu aportar unes nocions bàsiques d’estructura, organització i composició dels documents i del marc legal i disciplinar actual.

Prèviament al començament d’aquest curs, vam mantenir una reunió amb la direcció del Servei de Formació-, en el decurs de la qual es va constatar el compromís en el desenvolupament del nou manual de bones pràctiques pel que fa a la contractació lega i legítima del disseny.

 

Data: 14/07/2017
Categoríes:
Etiquetes: , ,