Nova trobada amb l’ICUB

Nova trobada amb l'ICUB
 
El passat dia 16 d’octubre ens vam reunir de nou amb el Sr. Xavier Marcè, assessor de Presidència de l’ICUB BCNCultura.cat. Una trobada en la qual es va reiterar la necessitat d’impulsar els projectes que el Col·legi està desenvolupant per difondre i protegir la professionalitat del disseny gràfic.
 
Malauradament no hem trobat amb claredat ni entusiasme el suport ni el compromís en ferm que en l’anterior reunió semblava que l’ICUB ens havia de donar.
Com ens pertoca, hem tornat a plantejar els eixos de les nostres actuacions i les problemàtiques existents: defensa de la legalitat, denúncia de l’intrusisme, potenciació de la competència deslleial, discriminació institucional, favoritisme econòmic,…
 

Denunciem, en l’àmbit legal / professional, el constant i recurrent incompliment del nostre marc legal -i legítim- i, en conseqüència, que des de l’Administració es continua afavorint l’intrusisme i la competència deslleial en contra de l’actual paradigma.

 
Pel que fa a la gestió dels recursos públics, des de la coherència i l’equanimitat exigible a tota administració, reclamem la clarificació i la definició dels criteris que s’apliquen i s’han aplicat, perquè la realitat és que de forma molt evident s’afavoreixen a unes entitats privades amb grans ajudes directes i indirectes i amb l’ús i l’empara dels equipaments públics, finançats amb diners de tothom, mentre que a moltes altres i, particularment a nosaltres, entitat de dret públic, se’ns discrimina de manera absoluta i se’ns ha privat de tota ajuda, suport i empara tant en el desenvolupament de projectes específics com en les necessitats d’intendència i acollida que ens permetria més eficàcia en la nostra tasca d’interlocutor neutral dirigit al conjunt de la societat per avalar, intervenir i assessorar en tot allò que afecta a la disciplina de la comunicació visual, és a dir al disseny gràfic, als seus professionals i als seus usuaris.
 
Però nosaltres continuem i seguim en l’oferta permanent de diàleg i assessorament. En aquest sentit i, tal com se’ns va demanar, enviarem propostes concretes de suport a projectes i, de la mateixa manera, queden les que vam deixar en aquesta reunió, línies de treball i peticions clares i concretes que s’haurien de respondre i satisfer. L’Administració ho ha de fer, la professió ho necessita i la societat ho mereix.
 
 

Data: 23/10/2017
Categoríes:
Etiquetes: , ,