Reunió amb el conseller Cultura

reunio amb conseller de cultura
 

Passa el temps i alguns reptes s’aconsegueixen…

El passat 11 de juliol durant l’acte de presentació del llibre d’Enric Huguet se li va plantejar a l’Honorable Conseller de Cultura Santi Vila que presidia l’acte –una mica “encerrona” pública sí que va ser!– la necessitat de reunir-nos i establir formes de relació i col·laboració. Es va comprometre a buscar el moment i les persones responsables de la seva àrea per iniciar de forma efectiva aquesta necessària tasca.

Ha complert la seva paraula! –l’hi hem de reconèixer i agrair–, i aquest passat dijous 19 de gener vam fer una reunió de treball en la qual, a més de les reivindicacions habituals sobre claredat i transparència en la distribució/regal de diners i espais pels de sempre…, situem confluències d’interessos i projectes en els quals col·laborar.

Seguint amb la nostra tasca constant, hem exposat–, Rosa Font, vicedegana, Magda Batlles, tresorera i Jesús Del Hoyo, degà, davant del conseller de Cultura, l’Honorable Sr. Santi Vila, el director general de Creació d’Empreses Culturals, Quim Torrent, i l’assessora en matèria de relacions externes d’ambit cultural, Àfrica Masó, una sèrie de prioritats en benefici de la professió de dissenyador gràfic, dels professionals i dels usuaris.

Presentem algunes de les linies de treball i projectes plantejats a l’entorn de:

 • La projecció de la cultura catalana
 • El disseny i compromís
 • El disseny disciplina i societat

i dels punts concrets proposats per debatre i concretar

 1. Aclarir quins son els interlocutors legals i legítims del disseny gràfic.
 2. Exigir que les contractacions i licitacions siguin concordes a la nostra llei.
 3. Control/auditoria de les subvencions i de les adjudicacions de diners i d’espais de titularitat pública.
 4. Promoure un conveni col·lectiu propi i revisió dels programes formatius.
 5. Suport econòmic i reconeixement públic als projectes ja realitzats i/o en curs d’execució.
 6. Ajudes directes al disseny de marca i producte que exporti els nostres productes de qualitat i propis.
 7. Suport a les jornades didàctiques que des del Col·legi s’imparteixen a tots els nivells per als actors de la societat i l’economia.
 8. Suport explícit, protocol·lari i econòmic, als Premis de Projectes de Fi de Grau, de Màster i de Doctorat que està impulsant el Col·legi.
 9. Suport al desenvolupament i implantació del decàleg que aplega alguns dels reptes del disseny per al segle XXI.

Va ser una reunió realment de treball, tan afable com densa, en què a més de paraules i bones intencions, que n’hi va haver, es van marcar compromisos i formes de continuïtat entre la Conselleria i el Col·legi.

Com sempre som optimistes però enguany vam constatar un canvi en el to de la interlocució. Sí que és cert, cada vegada més, que les institucions són conscients que el paradigma del disseny gràfic, el disseny de la comunicació visual, ha canviat per a bé dels professionals i del conjunt de la societat.

El disseny gràfic és una activitat reglada i regulada, té una titulació universitària i un col·legi oficial i és precisament El Col·legi qui enfoca i dirigeix el rumb d’aquesta nova i millor realitat per a benefici de tots.

Guardar

Guardar

Data: 24/01/2017
Categoríes:
Etiquetes: , ,