Suport al treball autònom · Nova línia d’ajut

Posposada la sol·licitud fins el dia 10

Des de la CTAC-AUTÒNMS sol.liciten que s’ampli aquesta linia d’ajudes amb la finalitat que pugui donar cobertura als autònoms i autònomes més vulnerables que no han tingut opció a ser dels 10.000 primers, i per tant no han pogut accedir a l’ajut.

Publicada la resolució d’un ajut per tal d’afavorir la continuïtat de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la Covid-19.

S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil i ser persona autònoma donada d’alta al RETA. 

Presentació de sol·licituds:
El termini s’inicia a les 9.00 h del 9 de novembre de 2020 fins a les 15.00 h del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

Consulta la resta de requisits per a ser beneficiari/a:

veure +pdf o al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Data: 06/11/2020
Categoríes: