Notícies

Novetats i millores a la cobertura de la responsabilitat civil professional!

Espai del col·legiat Prestacions

A partir del 2n trimestre, pel fet d’estar col·legiat/ada aquestes són algunes de les garanties que s’han millorat en la teva cobertura d’assegurança de responsabilitat civil professional, amb MARKEL INT. ESPAÑA: Deshonestedat de treballadors: el sublímit s’ha ampliat a 150.000 € per sinistre i any (abans 20.000 €), amb una franquícia de 250 € (abans […]

La nueva Junta de Gobierno del Colegio toma posesión del cargo · Su mandato 2019-2023

Comunicados del Colegio

10 de abril de 2019 La nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Diseño Gráfico de Cataluña ya ha tomado posesión de su cargo. Estos días se está haciendo efectivo el traspaso de responsabilidades entre los antiguos y los nuevos miembros de la Junta de Gobierno y se está contactando con los diversos responsables […]

La nova Junta de Govern del Col·legi pren possessió del càrrec · El seu mandat 2019-2023

Comunicats del Col·legi

10 d’abril de 2019 La nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya ja ha pres possessió del seu càrrec. Aquests dies s’està fent efectiu els traspassos de responsabilitats entre els antics i els nous membres de la Junta de Govern i s’està contactant amb els diversos responsables de les àrees […]

Què és el Col·legi?

Què és el Col·legi?

Prestacions

  El Col·legi és la intersecció entre la societat, l’Administració i la professió. És el punt de trobada i l’interlocutor real, neutre i comú, de tothom i en benefici de tothom. Què és el Col·legi? L’única corporació de dret públic que vetlla per la defensa dels interessos del disseny de la comunicació visual, els seus […]

Què és el Col·legi?

¿Qué es el Col·legi?

Prestaciones

  El Colegio es la intersección entre la sociedad, la Administración y la profesión. Es el punto de encuentro y el interlocutor real, neutro y común, de todos y en beneficio de todos. ¿Qué es el Col·legi? La única corporación de derecho público que vela por la defensa de los intereses del diseño de la […]