Notícies

Què és el Col·legi?

Què és el Col·legi?

Prestacions

  El Col·legi és la intersecció entre la societat, l’Administració i la professió. És el punt de trobada i l’interlocutor real, neutre i comú, de tothom i en benefici de tothom. Què és el Col·legi? L’única corporació de dret públic que vetlla per la defensa dels interessos del disseny de la comunicació visual, els seus […]

Què és el Col·legi?

¿Qué es el Col·legi?

Prestaciones

  El Colegio es la intersección entre la sociedad, la Administración y la profesión. Es el punto de encuentro y el interlocutor real, neutro y común, de todos y en beneficio de todos. ¿Qué es el Col·legi? La única corporación de derecho público que vela por la defensa de los intereses del diseño de la […]