Notícies

¡El Colegio denuncia! Cartel de La Mercè · Mercè 2017 o 92bis

¡El Colegio denuncia! Cartel de La Mercè · Mercè 2017 o 92bis

Denunciamos

  Añoranza paralizadora y autocomplaciente 25 años atrás todos éramos muy jóvenes, algunos tanto, que incluso sólo eran proyecto y potencial creativo… Es bueno recordar y es mejor aún aprender del pasado. Emular sus aciertos y corregir sus errores es una faceta obvia y común, pero situarte ante los retos que entonces se planteaban y […]

El Col·legi denuncia! Cartell de la Mercè · Mercè 2017 o 92bis

El Col·legi denuncia! Cartell de la Mercè · Mercè 2017 o 92bis

Denunciem

Enyorança paralitzadora i autocomplaent 25 anys enrere tots érem molt joves, alguns tant, que fins i tot només eren projecte i potencial creatiu… És bo recordar i és més bo encara aprendre del passat. Emular els seus encerts i corregir les seves errades és una faceta òbvia i comuna però situar-te davant els reptes que […]