Notícies

Presentació Projectes TECNIA, a GRADA & CongrésGràfic, 28 de març de 2019

Activitats Reconeixements

Presentació dels projectes TECNIA • Bloc 4 a la 2a edició dels Premis gaudeamusProjecta El disseny que posa el focus en com respondre a les necessitats de l’usuari en contextos diferents, la seva experiència d’ús i genera un producte més intuïtiu, entenedor, que a més li permeti expressar-se o comunicar-se amb el seu entorn o […]

Presentación Proyectos TECNIA, en GRADA & CongrésGràfic, 28 de marzo de 2019

Actividades Reconocimientos

Presentación de los proyectos TECNIA • Bloque 4 en la 2ª edición de los Premios gaudeamusProjecta El diseño que pone el foco en como responder a las necesidades del usuario en contextos distintos, su experiencia de uso y genera un producto más intuitivo, entendedor, que además le permite expresarse o comunicarse con su entorno o […]