Valoració molt positiva de la 2a Jornada de “DISSENY PER A TOTHOM”

El passat dia 19, al MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), es va celebrar amb molt d’èxit la 2a Jornada de “DISSENY PER A TOTHOM. La inclusió sensorial és una realitat. El repte visual ja! 1.0”, organitzada pel Col·legi.

Al llarg de la sessió va quedar palès que els reptes del disseny gràfic, la disciplina de la comunicació visual, davant la diversitat funcional són rellevants i necessaris per a millorar i cohesionar el conjunt de la societat. Els representants del Col·legi van incidir en la tasca que la nostra entitat desenvolupa per promoure que el disseny gràfic és transversal i aglutinador des de les capacitats, de les voluntats i les accions.

Impacte i difusió de la jornada

*Persones a qui hem arribat: 10419
*Interaccions: 2984
*Reproduccions: 296 min

L’objectiu és que les Jornades de “Disseny per a Tothom” esdevinguin un espai anual de presentació de propostes, de normatives, de reptes, de tecnologies, de recerques, d’aprenentatge, de treballs, de reflexions, de projectes i de realitats. Al capdavall, un espai i un temps en comú per a mostrar i debatre els avanços encaminats a construir una societat cada vegada més justa i responsable amb les persones i amb el planeta.

En aquesta 2a edició de la Jornada de “DISSENY PER A TOTHOM. La inclusió sensorial és una realitat. El repte visual ja! 1.0”, vam convocar i vam aconseguir reunir a tots els nivells de l’administració –des del govern a les corporacions municipals, territorials i locals (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de L’Hospitalet) –al costat d’una altra mena d’entitats, i fundacions (Fundació Privada Prevent, Design for All Foundation), per a compartir objectius i visions amb empreses (Tothoweb), dissenyadors –tant sèniors com júniors (Àlex Dobaño, Carles Adalid, Genís Ibanco, Cristina Carrero, Núria López, Clara Vidal)– , emparades en reflexions acadèmiques (Jesús Del Hoyo i Francesc Morera), i tot això enmarcat en les línies d’actuació compartides pel propi Col·legi de sumar i compartir amb compromís.

Amb les seves ponències i visions, tots els ponents van coincidir en què hi ha interès i sensibilitat davant el disseny i la diversitat funcional. Cal reflexionar sobre les responsabilitats personals i disciplinàries. Es fa evident l’oportunitat de negoci que representa i la implicació i el compromís que s’ha d’assumir en cada nivell d’actuació.

Tot això ens anima a continuar en el futur i a començar a preparar l’edició de la Jornada “DISSENY PER A TOTHOM” 2020.

El Col·legi ajuda!!

 

Col·labora
   

Data: 30/12/2019
Categoríes: