20 anys del paradigma legal que ens reconeix i protegeix

El 13 de juny del 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei 11/2003 de creació del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya. El primer i únic de l’estat començava a gestar-se. El Parlament reconeixia així, i de forma inqüestionable, la rellevància pel conjunt de la societat que el disseny gràfic te des d’aquest eix troncal – ser la disciplina de la comunicació visual – i amb totes les seves especialitats acollides.

La necessitat de regulació i empara dels professionals per la comprensió i el benefici de la societat es converteixen en l’eix fonamental d’aquest nou paradigma que ens reconeix i dignifica com a la resta d’altres activitats col·legiades. Un canvi que és orgull i un nou punt de partida.

El disseny compromès recull i suma l’esforç i treball preexistent, millor i construeix des d’experiències i llueix la col·legiació com un signe de responsabilitat en el present i pel futur.

Data: 13/06/2023
Categoríes: