Sobre els concursos

En l’àmbit del disseny gràfic molts concursos s’organitzen de forma irregular i en alguns casos fraudulenta.

Recomanem rebutjar amb rotunditat i prendre mesures o comunicar-les al Col·legi, davant de les convocatòries a concursos oberts o camuflats, organitzats per empreses o institucions, que pretenen enfrontar professionals, fent-los treballar gratuïtament, per escollir el treball que al seu criteri sigui millor o el més barat i per al qual el premi serà, simplement, la possible comanda. En aquest sentit, també aconsellem prendre-hi mesures o comunicar-les al Col·legi.

Recomanem als dissenyadors no prendre part en cap competició oberta o limitada en la qual les condicions no estiguin d’acord amb aquestes normes.

Comunica’ls al Col·legi

 

-Normalització dels concursos públics en disciplines de disseny- PDF

Normalització dels concursos públics en disciplines de disseny

El Col·legi aconsella als dissenyadors no prendre part en cap competició oberta o limitada en la qual les condicions no estiguin d’acord amb aquestes normes.

Normes mínimes per a la participació en concursos

Molts concursos s’organitzen de forma irregular i en alguns casos fraudulenta.
Cal estar atent a les convocatòries i a la redacció de les bases, i verificar la garantia de la seva procedència.

S’han de rebutjar les convocatòries que no garanteixin els mínims que detallem a continuació:

Promotor
Si no hi ha l’adreça o la identificació jurídica.

Jurat
Si no hi ha la menció específica dels membres del jurat i els seus càrrecs. La majoria dels membres del jurat han de ser dissenyadors en actiu o, si no és així, combinats amb professionals de disciplines properes al món del disseny (fotògrafs, interioristes, publicistes…). En cap cas es pot deixar la responsabilitat només a figures com la de “l’artista local”.

Premis
– Si són en metàl·lic, han d’estar cotitzats per sobre del seu valor de mercat.
– Si és un trofeu o un diploma, ha de tenir el prestigi suficient i prou divulgació en els mitjans de comunicació com perquè l’autor en pugui gaudir i treure’n un benefici indirecte alt.

El premi no es podrà declarar desert tret de situacions excepcionals i raonades.

Condicions
No deixar mai sense concretar les condicions i els compromisos de les dues parts: els drets d’autor, la finalitat i els objectius del concurs, el tractament de les obres no premiades, etc. Cal sempre mencionar que el guanyador reivindica o conserva i no cedeix els drets de propietat intel·lectual que ja empara la llei (això inclou detalls com el dret a la no modificació sense consulta prèvia de l’obra guanyadora, tret de les adaptacions necessàries a diferents suports i formats).

Cal insistir en el compromís ferm d’editar obligatòriament el treball guanyador convenientment signat.

Recomanem rebutjar amb rotunditat, i prendre mesures o comunicar-les al Col·legi, davant de les convocatòries a concursos oberts o camuflats, organitzats per empreses o institucions, que pretenen enfrontar professionals fent-los treballar gratuïtament per escollir el treball que al seu criteri sigui el millor o el més barat i en les quals el premi sigui la possible comanda.

En aquests casos només recomanem acceptar les que es convoquin de forma restringida, en les quals es remuneri la tasca del dissenyador i en les quals el guanyador sigui qui desenvolupi tota la comanda i, a més, rebi un complement econòmic.

Aquestes normes han estat elaborades pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya amb les recomanacions de:

ICOGRADA, International Council of Graphic Design Associations
[Consell Internacional d’Associacions de Disseny Gràfic]
PO Box 398, Londres W114UG, Gran Bretanya