Nosaltres

El Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, el primer i únic col·legi oficial de disseny gràfic de l’Estat espanyol

El Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya és l’única corporació de dret públic, independent i sense ànim de lucre, que determina, clarifica i defensa els interessos i les responsabilitats dels professionals per al benefici dels usuaris del disseny gràfic i del conjunt de la societat.

El Col·legi és la intersecció entre la societat, l’Administració i la professió. És el punt de trobada i l’interlocutor real, neutre i comú, de tothom i en benefici de tothom.

 • És el primer i únic col·legi oficial de disseny gràfic de l’Estat espanyol.
 • És l’entitat de màxim rang que pot aspirar a tenir una activitat professional.
 • És una entitat pública sense ànim de lucre.
 • És un interlocutor obligatori de l’Administració en qüestions de disseny gràfic.
 • Representa al col·lectiu de professionals, col·legiats o no col·legiats, ja que és independent i d’adscripció de caràcter voluntari.
 • Representa l’Administració per delegació de funcions.
 • Representa els usuaris de serveis de disseny gràfic i vetlla per l’interès d’aquests usuaris.
 • Ordena la pràctica del disseny gràfic, conforme a la legislació.
 • Desenvolupa un model de bones pràctiques i vetlla perquè es compleixi.
 • Treballa per mostrar el valor econòmic i social del disseny gràfic.
 • Organitza i promou activitats i serveis per als col·legiats vinculades a la seva activitat.
 • Dóna suport a la investigació científica al màxim nivell.