Disseny i compromís

El Col·legi treballa, des de la intersecció de la professió-societat-Administració, per avalar, mediar, assessorar, aclarir i promoure el disseny gràfic tant per als professionals com per els usuaris.

 

Premis gaudemusPROJECTA, Primer Premi de Projecte Fi de Grau de Disseny Gràfic
1a edició 2017

La finalitat d’aquest premi és reconèixer i premiar l’excel·lència dels projectes Fi de Grau que presenten els alumnes en finalitzar el període de formació a les facultats que imparteixen Grau Universitari o als centres que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors de Grau de l’Estat Espanyol.

 

Disseny per a tothom.

Difon els principis del disseny accessible, els que tenen en compte la diversitat d’habilitats físiques, psíquiques i sensorials de les persones. És un projecte d’inclusió i no discriminació de les persones amb algun tipus de discapacitat.
Es tracta d’un cicle de conferències, publicacions, exposicions i tallers.

Blog Hola Design for All

És una publicació digital que recull una sèrie d’entrevistes realitzades a professionals que han trobat en la diversitat humana i en el disseny per a tothom o disseny universal un nou impuls per a la innovació, la creativitat i la competitivitat de les seves organitzacions i empreses.

 

Monogràfic

-en preparació-

 

Calendari solidari dels Mossos d’Esquadra

El Col·legi va fer el disseny, la direcció d’estratèga, l’enfocament comunicatiu, la coordinació i la producció del calendari solidari del cos dels Mossos d’Esquadra dels anys 2014, 2015 i 2016.
Els beneficis es van destinar a sensibilitzar la societat, captar recursos per a l’AFANOC, l’Associació per a la Lluita contra el Càncer Infantil, i per a la Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC), i a donar suport a aquestes entitats.

 

Decàleg de reptes del disseny gràfic per al segle XX

Un decàleg de capçalera que gira entorn de tres eixos essencials: la societat, la natura i la professió. Es proposen un conjunt d’idees i compromisos que hauríem d’assumir, afrontar i desenvolupar en l’exercici responsable de la disciplina de la comunicació visual.