Registre creacions

“Vull registrar la meva obra”

El Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya, com a entitat de dret públic, pot registrar la teva obra. Aquest registre facilita els tràmits que, en la pràctica, creen les dificultats d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de determinades obres de disseny gràfic.

La funció del Registre Especial de Creacions de Disseny és acreditar l’autoria de l’obra objecte d’inscripció, així com explicar les condicions sobre els drets i les cessions totals o parcials que l’autor faci en favor de tercers. Aquest registre cobreix les necessitats que, en la pràctica, també creen les dificultats d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de determinades obres de dissenyadors gràfics.

Registrar a temps evita la majoria dels problemes derivats de l’ús posterior de les propostes gràfiques de les quals som autors i sobre les quals tenim el dret d’autoria i d’explotació.

De quin tipus és el Registre Especial de Creacions de Disseny del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya?

Com a entitat de dret públic, el Col·legi pot oferir un registre declaratiu i voluntari.

La inscripció d’un disseny gràfic al Registre Especial de Creacions de Disseny implicarà per al dissenyador del disseny presentat poder-se acollir en cas de litigi a la presumpció iuris tantum (presumpció que es podrà destruir amb una prova en contra) des de la data d’inscripció.

 

Què registrem?

Dissenys gràfics individuals o compostos, estudis, projectes i realitzacions gràfiques per a suports de tot tipus: paper, multimèdia, digital, etc.

 

Què s’ha de presentar?

  • El full de la sol·licitud emplenat amb les característiques registrables de l’obra i les dades dels autors i del declarant.
  • El full de declaració jurada degudament signat.
  • Tres còpies impreses del que vulguis registrar, en paper DIN A4*, a una o dues cares, amb imatges i textos senzills de visualitzar (obligatori) més un CD amb els arxius (optatiu).
  • Una còpia del certificat de registre i una altra de l’obra registrada impresa, que es retornaran al sol·licitant, segellades i signades pàgina a pàgina.

 

Quin cost té el registre d’un disseny gràfic?**

Hi ha un preu per a membres del Col·legi i un altre per a no membres del Col·legi.

a) Membres del Col·legi:
10,26 € (IVA inclòs). Comprèn: el full de sol·licitud i una pàgina d’obra registrada. Les pàgines següents, a 1,50 € (IVA inclòs), per pàgina registrada.

b) Professionals No vinculats al Col·legi:
41,75 € (IVA inclòs). Comprèn: el full de sol·licitud i una pàgina d’obra registrada. Les pàgines següents a 6,30 € (IVA inclòs) per pàgina registrada.

* Els dissenys dipositats que excedeixin les mides indicades (DIN A4), així com els suports dels sistemes multimèdia o altres que depenguin de reproductors per veure’s, s’hauran d’introduir en un sobre.
** En els casos en què per conveniència no es puguin respectar les indicacions donades o en què el volum sigui superior a 15 pàgines, s‘avaluarà la magnitud i la quantitat dels elements que contingui, per la qual cosa el preu s’ajustarà segons l’avaluació del material.

Col·legia’t