Disciplina, responsabilitat i societat

Una de les funcions específiques d’un col·legi oficial és la regulació de l’activitat de la professió. En aquesta línia, hem estat treballant i denunciant la situació de caos, solapament, confusió i desestructuració del sector, en el qual encara avui s’actua des de perspectives legals allunyades de la realitat.

 

Jornada per la Clarificació Professional

Un punt de posada en comú, discussió, estudi i debat per aclarir les responsabilitats de cada un dels àmbits del disseny gràfic: famílies professionals, conveni, i clarificació conceptual i terminològica de cada perfil laboral.

 

Congrés Gràfic

Un congrés nacional i internacional que va néixer l’any 2007 amb l’objectiu de generar un espai de debat i discussió per millorar la comprensió i l’exercici professional del disseny entre els dissenyadors i la societat.

 

Assessorament

Els col·legis oficials som entitats de consulta obligatòria tant per a la professió, com per a la societat i l’Administració, i la nostra missió és buscar l’acord i el bé col·lectiu, sempre vetllant pels interessos del disseny gràfic, els seus professionals i els usuaris.

 

Fundació

Per facilitar, agilitzar i desenvolupar amb fluïdesa la col·laboració entre empreses i institucions, l’eina més adequada és una fundació vinculada al Col·legi i en la qual participin altres estaments. Estem en el procés de crear-la.