BEAUTIFUL SEOUL

La crida internacional del KECD en la Seoul Design Week

Des del 19 d’octubre fins al 2 de novembre en el prestigiós Dongdaemun Design Plaza de Seúl es van exhibir dins de la Seoul Design Week i la DDP Design Fair els pòsters de la crida internacional que va realitzar el Korea Ensemble of Contemporary Design (KECD) sota el títol de Beautiful Seoul.

El col·legi com a vertebrador internacional del disseny gràfic va fer d’altaveu d’aquesta crida. Els *col·legiats que van participar aportant un pòster van ser:

En aquest link podreu consultar els detalls de l’esdeveniment.

Data: 22/10/2022
Categoríes: