Enquesta impacte Covid-19 sobre el disseny gràfic i els seus professionals

Et contactem des del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya per a sol·licitar la teva ajuda i col·laboració. Estem realitzant una enquesta a fi de conèixer les mesures i estratègies adoptades pels professionals del disseny gràfic durant el confinament.

Unes dades que resultaran de gran utilitat per a l’anàlisi de la situació actual en el sector, contribuint a un més acurat plantejament de les necessàries reclamacions a les administracions i a una millor línia d’actuació una vegada conclòs el confinament.


Amics i amigues del disseny,

L’aparició del Covid19 i l’afectació a l’economia és real i global. Només si treballem des d’una línia estratègica i forta serà més fàcil establir conclusions d’anàlisi i tindrem més força per buscar i trobar solucions. Amb dades serà més fàcil que se’ns atengui. No ens pot passar com a la crisi del 2008. El disseny gràfic és la disciplina de tota la comunicació visual; som amb molta diferència el col·lectiu més nombrós si contemplem d’una forma real les nostres capacitats i especialitats. Per aquesta extensió i transversalitat d’incidència en tota activitat social ha de ser atès d’una forma molt particular.

Des del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya volem endegar accions que ajudin a tot el col·lectiu, col·legiats o no col·legiats. Per saber l’abast d’aquesta afectació necessitem dades sobre el terreny de com ha impactat aquesta pandèmia en el disseny en concret.

Ens volem avançar amb dades a les possibles accions que es faran des de les administracions i que, sovint, no arriben on hi ha el damnatge. Per altra banda, si podem fer aquest primer i molt ràpid escàner de la situació del disseny tindrem més informació per actuar en la direcció correcta.

Gràcies per endavant per participar. No trigaràs més d’un minut… o potser amb 30 segons en tens prou.

 

Data: 05/05/2020
Categoríes: