El món sencer mira a Barcelona


Simulació de la campanya a la ciutat


L’impacte en el sector professional a nivell mundial ha estat total, existim i se’ns ha vist, les xifres de participació ho demostren.

 

Podem estimar que el nombre de visites a la primera ubicació de la mostra de la iniciativa “Pòsters per a la lluita i l’ànim. Des de les Trinxeres. Un dia menys, un disseny més”– a la plataforma Instagram- fàcilment ha superat el mig milió.

Les visites i les visualitzacions en les diverses referències de Facebook es compten globalment en xifres fins i tot més grans. 

La quantitat de “seguidors” en les xarxes socials, d’alguns dels autors, és de diversos milers -5.000 màxim a Facebook com a pàgina personal-, alguns tenen pàgines d’empresa i sumen desenes de milers de seguidors- així que la xifra d’impacte indirecte pot superar amb facilitat les desenes de milions de persones.

L’article publicat pel Magazine de La Vanguardia, el 21 de maig, “En l’era del vídeo, el pòster creatiu contra la Covid-19 reclama el seu paper”, va arribar a uns tres milions de persones, subscriptors i no, de l’edició.

 


Pòsters publicats al instagram de la convocatòria @desdelastrincheras

El termini de recepció voluntària va finalitzar el 30 de juny, no obstant això, fins i tot, estem encara rebent peticions per a participar solidàriament en la iniciativa.

Quantitativament no hi ha dubte, és un èxit i ha tingut i té un impacte absolut i contínua.

Tenim una sobrada i inqüestionable mostra de quantitat i qualitat. En menys de tres mesos, hem recopilat uns 1200 pòsters, creats per uns 600 autors, que representen a més de 60 països.

Qualitativament i al marge d’allò més o menys atractives que, a nivell personal ens puguin arribar a semblar les formes visuals de cada autor, podem afirmar que molt més del 75% dels més destacats i referenciats autors del pòster d’avui dia estan presents en aquesta mostra.


Pòster dissenyat per He Huang, Xina

Barcelona, Catalunya, el Disseny Gràfic, el Col·legi Oficial del Disseny Gràfic de Catalunya s’han convertit ne referència mundial de les accions gràfic-comunicatives desenvolupades en el context de la pandèmia mundial de la Covid-19 i ha situat el pavelló de l’excel·lència en el disseny i impacte en la comunicació visual al cim més alt possible a nivell internacional.

Indiscutiblement, la tradició del món del disseny i de les arts gràfiques s’actualitza i torna a situar a Barcelona en una posició capdavantera i de lideratge.

Data: 01/07/2020
Categoríes: