L’exposició Tipus, Éssers i Barruts a l’Arxiu de la Corona d’Aragó

Des del passat dia 19 d’octubre i durant les pròximes setmanes es pot visitar gratuïtament l’exposició itinerant Tipus, Éssers i Barruts. Instal·lada a la galeria de la 1a planta del Palau del Lloctinent, seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), aquesta edició suma els dissenys extrets
del propi ACA.

Descobreix la presència de rostres en entorns de tipus i cal·ligràfics en un marc històric i arquitectònic incomparable. 🏛️

El 9 de novembre a les 17 h es realitzarà una visita guiada amb la participació del director de
l’ACA, Alberto Torra.

Data: 26/10/2023
Categoríes: