Denúncia sobre l’intrusisme i clarificació de la professionalitat

denuncia sobre l intrusisme
 

Fa uns dies has rebut un correu electrònic amb la còpia d’un burofax amb certificació de contingut i justificant de recepció que hem enviat a diverses institucions públiques i privades.

Per què l’hem enviat?

Què demanem exactament?

Que es compleixi la llei pel que fa a la contractació de professionals i / o empreses professionals relatius als serveis professionals de disseny gràfic.
 

A qui l’hem enviat?

Als ajuntaments de més de 100.000 habitants, a les diputacions provincials, a les cambres de comerç, a les associacions d’empresaris, a federacions de municipis -a les més rellevants- i a les conselleries més vinculades a la nostra activitat.
 

Amb quina finalitat?

La de desterrar l’empara de l’intrusisme professional que practica de forma habitual l’Administració en la contractació , paral·lelament al suport que dóna als professionals col·legiats de forma reiterada i habitual la Generalitat als mitjans de comunicació. També recordem als entorns empresarials que han d’actuar i contractar de forma concorde amb la llei i no afavorir l’intrusisme ni cap fosc interès.

Data: 21/01/2016
Categoríes:
Etiquetes: , , ,