Nature no acceptarà material gràfic generat per IA en les seves publicacions

El prestigiós journal científic Nature ha decidit prohibir la publicació de material gràfic generat per IA (exceptuant els articles que tractin específicament sobre IA) per assegurar la integritat de les investigacions, el consentiment, la privacitat i la protecció de la propietat intel·lectual. 

Nature ha declarat: “Per què prohibim l’ús de IA generativa en els continguts visuals? En definitiva, és una qüestió d’integritat. El procés de publicació, pel que fa tant a la ciència com a l’art, se sustenta en un compromís compartit amb la integritat. Això inclou la transparència. Com a investigadors, redactors i editors, tots necessitem conèixer les fonts de les dades i les imatges per a poder verificar la seva exactitud i la seva veracitat. Les actuals eines de IA generativa no donen accés al seu material d’origen perquè aquesta comprovació es dugui a terme”. Font: Nature

Data: 20/06/2023
Categoríes: