Nova entrevista amb l’Ajuntament de Barcelona

entrevsita amb ajuntament de barcelona
 

En aquesta ocasió amb Mònica López Dalmau, cap del Departament de la Direcció de Comunicació.

De fet som veïns, ja que el seu organisme estan al número 14 del carrer Paradís.

Com és habitual, i cada vegada que hi ha canvi de govern i dels seus corresponents responsables en els diferents nivells de l’Administració, ens hi entrevistem per recordar-los la importància del disseny gràfic a la nostra societat i l’existència d’aquesta nostra entitat de dret públic, que és la que el representa legítima i legalment. De passada també tractem dels projectes que tenim entre mans, i en aquesta ocasió demanem molt especialment el seu suport en la presentació del llibre d’Enric Huguet perquè ens permeti donar-li el màxim reconeixement protocol·lari possible.

Va ser una trobada distesa i perllongada en què, a més de coincidir en la increïble discriminació que representa la inexistència d’un grau universitari de disseny a Tarragona situació que el Col·legi ha denunciat a les més altes instàncies , vam recordar per enèsima vegada a la institució el marc legal que regeix aquesta activitat i la intolerable empara que en la majoria dels nivells de l’Administració a l’Ajuntament de Barcelona, també es produeix pel que fa a l’intrusisme professional, que només confon i devalua la nostra disciplina, el disseny gràfic, que és la que té la competència en el que afecta la comunicació visual.

Data: 07/03/2016
Categoríes:
Etiquetes: ,