Tenim la raó! Ara, a més, una sentència ho reconeix!

Ho sabem i sempre ho hem dit, el paradigma del disseny ha canviat per a millorar!

Els nostres membres col·legiats no podran quedar exclosos en els concursos a places públiques pel fet de no estar en possessió del títol de grau universitari, atès que el Col·legi, l’únic i primer de tot l’Estat, està capacitat legalment per a habilitar i acreditar per a l’exercici professional als dissenyadors que van concloure la seva formació amb anterioritat a l’existència dels graus universitaris en disseny gràfic (primera promoció any 2011).

Aquesta realitat marca, des del Col·legi Oficial del Disseny Gràfic, el punt i seguit entre una activitat sense titulació universitària i la mateixa ja plenament integrada en l’àmbit acadèmic i disciplinar, sense discriminar, des del punt de vista laboral, a cap professional. El Col·legi ho ha aconseguit!

Sí, ho hem sabut sempre i ja en diverses ocasions, i des de diverses instàncies, ens han reconegut els arguments i aquesta potestat emanada de la llei de creació del Col·legi, però ara, per primera vegada, el passat desembre, una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 09 de Barcelona ens dona la raó! El Col·legi va interposar una demanda contra les bases rectores del concurs d’oposició convocat per l’Ajuntament de L’Hospitalet (Barcelona) per a cobrir diverses places en el servei d’imatge corporativa.

Aquesta sentència exonera a aquests professionals col·legiats de l’obligació d’estar en possessió del títol de grau universitari en disseny gràfic per a optar a les places de la categoria A dins l’Administració i d’altres organismes públics.

És discriminatori sol·licitar el grau universitari als dissenyadors col·legiats per accedir a la funció pública.

Un triomf en favor dels col·legiats i col·legiades davant una vulneració de l’article 23.2 de la Constitució espanyola que regula com a dret fonamental el dret d’accedir a la funció pública en igualtat de condicions.

El Col·legi és ajuda i salvaguarda de drets fonamentals, un orgull per a totes!


Notes de premsa

 

Data: 26/01/2020
Categoríes: