Formem part del tribunal avaluador

Photo by Romain Dancre on Unsplash

El Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, primer i únic de l’Estat, ha estat convidat a participar com a membre del tribunal avaluador en els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals, en els àmbits de les Arts Plàstiques i Disseny, del curs 2019-2020, que es convoquen des del Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.

El suport a la formació i el reconeixement de l’excel·lència és la millor via perquè la nostra disciplina es consolidi i creixi cada vegada amb més fortalesa. En aquesta línia, el compromís del Col·legi és prioritari. Col·laborar en aquest reconeixement, atorgat per la Generalitat de Catalunya i, d’altra banda, haver instaurat els Premis gaudeamusPROJECTA ho fa evident.